De snelste weg
naar de juiste zorg

De praktijk

In onze huisartsenpraktijk staan wij voor het leveren van de best mogelijke zorg aan u. U kunt rekenen op deskundig advies, hulp en begeleiding van onze huisartsen en ondersteunende zorgverleners, zoals de doktersassistente, verpleegkundig specialist en praktijkondersteuners.

Helaas hebben we op dit moment te maken met onderbezetting van huisartsen en assistenten. Dr. D’aes en Dr. Verschaeve zijn momenteel afwezig. Dit kan effect hebben op uw afspraak.

Afspraak maken of wijzigen

In onze huisartsenpraktijk kunt u een afspraak maken met een van onze zorgverleners.
Hier vindt u uitleg over de mogelijkheden en het maken of wijzigen van afspraken. 

Verwijzingen

Het is mogelijk dat uw huisarts u door wilt verwijzen naar een andere, gespecialiseerde, zorgverlener. U krijgt dan een verwijzing. 
Lees hier meer over verwijzingen.

Medische verklaringen

Uw eigen huisarts mag als behandelend arts, op verzoek van derden (b.v. werkgever, school, verzekering of gemeente) geen verklaringen afgeven over uw gezondheidstoestand, behandeling of spreekuurbezoek. 
Lees hier meer over dit onderwerp.

Zorgprogramma’s

Heeft u een chronische aandoening zoals Diabetes Mellitus type 2 (suikerziekte), Astma, COPD of Hart- en vaatziekten? Om u de beste zorg te kunnen bieden, werken wij met verschillende zorgverleners samen.
Hier vindt u meer informatie over de verschillende zorgprogramma’s.

Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers van het gezondheidscentrum hebben een geheimhoudingsplicht. 
Lees hier meer over de geheimhoudingsplicht.