De snelste weg
naar de juiste zorg

Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers van het gezondheidscentrum hebben een geheimhoudingsplicht op basis van het medisch beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht vanuit de beroepscode. Dit is wettelijk geregeld.

Een geheimhoudingsplicht verbiedt de medewerkers om tijdens of na het dienstverband vertrouwelijke informatie aan derden te geven.

Schendt een zorgverlener de geheimhoudingsplicht ? Dan staan hier maatregelen tegenover.

Medische gegevens kinderen en jongeren

Een huisarts mag wel met de ouders of wettelijke vertegenwoordigers praten over de medische situatie van hun kinderen jonger dan 12 jaar. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar beslist de huisarts, in overleg met het kind, of hij de ouders inlichtingen geeft. Vanaf 16 jaar mogen de gegevens niet meer gedeeld worden met de ouders.

Doorbreken geheimhoudingsplicht

De huisarts is soms wettelijk verplicht zijn geheimhoudingsplicht te verbreken en medische informatie te melden. Zo moet hij bepaalde besmettelijke ziekten direct melden aan de GGD. Dat staat in de Wet publieke gezondheid. De meldingsplicht geldt voor infectieziekten zoals malaria, cholera en q-koorts.

Ook mag de huisarts de geheimhouding doorbreken in het geval van kindermishandeling. Meer informatie over het medisch beroepsgeheim en het gebruik van medische gegevens vindt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming nodig voor inzage medische gegevens via LSP

Uw huisarts kan uw medische gegevens aanmelden voor elektronische inzage door andere zorgverleners. Daarvoor moet uw toestemming worden gevraagd. De zorgverlener registreert uw toestemming in zijn administratie.