De snelste weg
naar de juiste zorg

Medische verklaringen

Heeft u een medische verklaring nodig voor een reisverzekering, schoolverzuim, huisvesting of arbeidsongeschiktheid? Of moet u een medische keuring ondergaan? Dan kunt u bij een controlerend arts terecht en niet bij uw huisarts.

Uw eigen huisarts mag u GEEN medische verklaring geven, omdat wij ons aan de regels van de beroepsgroep moeten houden. De huisarts heeft een bijzondere behandelrelatie met de patiënt. Daarnaast is de huisarts vaak niet op de hoogte van de criteria op grond waarvan een voorziening wel of niet wordt toegekend. Daarom kan van hem of haar nooit een oordeel gevraagd worden over het recht op een voorziening.  

In onze huisartsenpraktijken geven de huisartsen geen medische verklaringen. Op de website van KNMG (artsenfederatie) en in dit document leest u wat u kunt doen om een geneeskundige verklaring te krijgen.