Toegankelijkheid
Google Translate

De website wordt vertaald door Google Translate. De vertalingen zijn niet altijd correct.

De snelste weg
naar de juiste zorg

Tarieven

Uw zorgverzekeraar betaalt rechtstreeks de rekening van uw huisarts. Voor een bezoek aan de huisarts betaalt u geen eigen risico. Wil de huisarts extra onderzoek doen, bijvoorbeeld bloedprikken om te beoordelen welke zorg u nodig heeft? Of krijgt u medicijnen? Hiervoor betaalt u wel eigen risico.

De zorg bij de assistente, praktijkondersteuner en verpleegkundig specialist valt ook onder de huisartsenzorg en daarmee binnen uw basisverzekering. Voor onderzoeken op de praktijk, zoals een bloeddrukmeting, hartfilmpje en longfunctieonderzoek betaalt u geen eigen risico. Aanvullend onderzoek zoals laboratoriumonderzoek kan, net als bij de huisarts, mogelijk ten koste gaan van uw eigen risico.

Verzekeraar betaalt huisartskosten

Uw zorgverzekeraar vergoedt alle zorg die u krijgt van uw huisarts. Bij andere vormen van eerstelijnszorg hangt het van uw zorgverzekering af of de zorg (volledig) wordt vergoed.

Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor bijvoorbeeld medicijnen en bloedonderzoek? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen, omdat er veel verschil zit per zorgverzekering wat u daarin vergoed krijgt.

Kosten van de huisartsenpost

De zorg op de huisartsenpost wordt volledig vergoed. De zorg gaat ook niet ten koste van uw verplichte eigen risico.

Inschrijftarief op nota van huisarts

Op uw zorgnota ziet u ook tariefkosten van uw huisarts. Ook deze kosten betaalt uw verzekeraar aan de huisarts.