Toegankelijkheid

De snelste weg
naar de juiste zorg

Uw gegevens en dossier

Uitwisseling medische gegevens

Uw huisarts heeft een overzicht van uw medische gegevens. In uw medisch dossier staat bijvoorbeeld voor welke medicijnen u allergisch bent en welke ziektes u heeft (gehad). Uw dossier is alleen toegankelijk voor onze huisartsen, assistentes, praktijkondersteuners en verpleegkundig specialist. De huisarts mag deze gegevens niet zomaar delen met andere zorgverleners, zoals de huisartsenpost of de apotheek. Dit mag alleen als u toestemming geeft.

In noodsituaties is het prettig als de artsen op bijvoorbeeld de huisartsenpost uw medische gegevens ook kunnen bekijken, dit kan als u toestemming geeft. Dit mag alleen als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat u de huisartsenpost belt. Wilt u hiervoor toestemming geven? Lees hieronder hoe u dat kunt doen.

Toestemming voor uitwisselen gegevens

Vindt u het goed dat uw huisarts uw gegevens uitwisselt met de apotheek of de huisartsenpost? Dan moet u beide partijen daarvoor toestemming geven. Zijn er meerdere apotheken die een medicatiedossier voor u bijhouden? Dan moet u elke apotheek afzonderlijk toestemming geven. Het geven van toestemming is geregeld via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Veel huisartsen, huisartsenposten en apotheken zijn aangesloten bij het LSP. Er zijn verschillende manieren om toestemming (of geen toestemming) te geven:

  1. Telefonisch of aan de balie.
    Als u toestemming geeft voor het uitwisselen van uw medische gegevens via het LSP kunt u dit telefonisch of aan de balie van onze huisartsenpraktijk aan ons doorgeven. Geeft u geen toestemming voor het uitwisselen van uw medische gegevens via het LSP, geef dit dan ook door bij de balie of telefonisch.
  2. Via https://www.volgjezorg.nl/toestemming.
    Ga naar https://www.volgjezorg.nl/toestemming en kies de zorgverlener bij wie u de toestemming wilt regelen. Vul vervolgens uw gegevens in. Verstuur uw gegevens met DigiD (sms of app) of print het formulier en geef het af bij de balie.

Al toestemming gegeven?

Heeft u eerder op de website https://www.volgjezorg.nl/toestemming uw toestemming geregeld met DigiD? Dan kunt u nagaan op de website www.ikgeeftoestemming.nl of uw zorgverlener uw bericht heeft verwerkt. Kijk daarvoor bij Mijn statusoverzicht. U kunt op de website ook zien welke zorgverleners uw gegevens hebben opgevraagd. 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? U kunt uw vragen bespreken met uw huisarts of met de doktersassistente. U vindt ook meer informatie op de website volgjezorg.nl.

Wijzigingen doorgeven

Voor onder andere huisbezoeken en onze administratie is het belangrijk dat wij altijd beschikken over uw juiste gegevens. Wij vragen u dan ook vriendelijk wijzigingen van adres, gezinssituatie of verzekeringsgegevens tijdig aan ons door te geven. Dit kan via onze assistente aan de balie of via het contactformulier.

Gegevens kunt u ook gemakkelijk zelf wijzigen en aanvullen door gebruik te maken van MijnGezondheid.net.

Uitschrijven

Verhuist u naar een adres buiten de haalbare regio van onze huisartsen? Dan vragen wij u vriendelijk om een andere huisarts te zoeken. Wij kunnen bij spoed namelijk niet garanderen op tijd bij u te zijn.

Heeft u een nieuwe huisarts gevonden? Neem dan contact op met de assistente om u uit te schrijven.

De assistente zorgt dat uw medische gegevens naar uw nieuwe huisarts worden gestuurd.