Toegankelijkheid

De snelste weg
naar de juiste zorg

Behandelingen en zorgaanbod

U of uw kind kunnen voor uiteenlopende hulpvragen terecht bij de logopedist. U leest hier meer over de verschillende behandelgebieden. Wilt u vrijblijvend uw zorgvraag bespreken? Neem contact met ons op.

Taal

Blijft uw kind op taalgebied erg achter bij leeftijdsgenootjes? Merkt u bijvoorbeeld dat er sprake is van een kleine woordenschat of dat uw kind moeite heeft om woorden en zinnen te vormen? Het is belangrijk dat een vertraagde taalontwikkeling zo vroeg mogelijk wordt onderkend. De logopedist kan uw kind met oefeningen leren de taal beter te beheersen. En u kunt als ouder/verzorger adviseren en begeleiden in het stimuleren van de taalontwikkeling, zodat uw kind beter kan communiceren.

Wilt u meer lezen over logopedie en taal? Bezoek de website logopedie.nl.

Spraak

Spreekt uw kind opvallend minder verstaanbaar dan leeftijdgenootjes? Dan kan het zich vaak minder goed uiten en uw kind wordt niet altijd door de omgeving goed begrepen. Wilt u samen met uw kind actief aan de slag met het verbeteren van de spraak? De logopedist kan u helpen.

Wilt u meer lezen over logopedie en spraak? Bezoek de website logopedie.nl.

Afwijkende mondgewoonten

Ademt u of uw kind altijd door de mond of slist u of uw kind? Dan spreken we binnen de logopedie van afwijkende mondgewoonten. Door middel van oefeningen helpen wij u om de afwijkende mondgewoonten te verminderen. Ook kunnen wij u tips geven om uw kind het gebruik van een speen of duim af te leren.

Wilt u meer lezen over logopedie en afwijkende mondgewoonten? Bezoek de website logopedie.nl.

Stem

Heeft u regelmatig keelpijn en/of stemklachten? Heeft u soms het gevoel dat er een slijmprop of kriebel in de keel niet weggeslikt kan worden? En zijn deze klachten niet van voorbijgaande aard? Keelklachten en stemklachten bij intensief stemgebruik kunnen wijzen op een verkeerd gebruik van de stem. De KNO-arts sluit eerst een eventuele organische oorzaak, zoals een poliepje of stembandknobbeltjes, uit. Vervolgens kunt u bij de logopedist terecht.

Wilt u meer lezen over logopedie en spraak? Bezoek de website logopedie.nl.

Lees- en spellingsproblemen

Heeft uw kind moeite met lezen en/of spellen? Door in een vroeg stadium een logopedist in te schakelen, kunnen de lees- en spellingsproblemen bij uw kind afnemen. Tijdens een behandeling werkt uw kind samen met de logopedist aan het verbeteren van de lees- en spellingvaardigheden. Uiteraard werken wij samen met u als ouder(s)/verzorger(s) en de school van het kind. Ook houden we rekening met de totale ontwikkeling van uw kind en eventueel bijkomende problemen.

Wilt u meer lezen over logopedie en lees- en spellingsproblemen? Bezoek de website logopedie.nl.