Toegankelijkheid

De snelste weg
naar de juiste zorg

Huisregels

Patiëntendossier

Uw klachten, het verloop hiervan en uw behandelplan noteert de fysiotherapeut in uw elektronisch patiëntendossier. Het patiëntendossier is goed beveiligd, alleen uw fysiotherapiepraktijk heeft toegang tot uw gegevens. Uw gegevens verwerken wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om te zorgen dat uw dossier compleet is, vragen wij bij uw inschrijving om het documentnummer van uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Uiteraard is het mogelijk om uw dossier in te zien. U kunt dit vragen bij uw fysiotherapeut.

Behandeling

U heeft als patiënt de plicht om zo veel mogelijk met uw fysiotherapeut mee te werken door hem/haar alle relevantie informatie te geven en zijn/haar adviezen op te volgen. Uw fysiotherapeut heeft de plicht om u informatie te geven over uw klachten en de voorgestelde behandeling. De fysiotherapeut laat zich bij het bepalen van uw behandeling leiden door de geldende richtlijnen en de eigen deskundigheid. U beslist samen met uw fysiotherapeut over de voorgestelde behandeling.

Waarneming

Tijdens de behandeling kan het voorkomen dat uw behandelend fysiotherapeut afwezig is, bijvoorbeeld door ziekte of verlof. Bij kortdurende afwezigheid kan het voorkomen dat de afspraken worden afgezegd. Onze excuses hiervoor.

Is uw fysiotherapeut langer afwezig? Een andere fysiotherapeut binnen ons gezondheidscentrum neemt uw behandeling dan over. Uw patiëntendossier zorgt dat de fysiotherapeut precies weet wat uw klachten zijn en welke behandeling er gegeven wordt.

Ervaart u problemen met de behandeling van de andere fysiotherapeut? Neem dan contact met ons op. Samen zoeken we naar een passende oplossing.

Stagiaires

Om een bijdrage te leveren aan het opleiden van nieuwe fysiotherapeuten zijn bij ons regelmatig stagiaires werkzaam. Uw behandelend fysiotherapeut stelt u voor een behandeling op de hoogte van de aanwezigheid van de stagiaire en u bent te allen tijde vrij om aan te geven als u de aanwezigheid van een stagiaire niet op prijs stelt.

Hygiëne

Fysiotherapie is een beroep waarbij regelmatig sprake is van direct lichamelijk contact tussen u en uw fysiotherapeut. Wij stellen het op prijs als u hier rekening mee houdt met uw persoonlijke verzorging. Ook vragen wij u om een eigen handdoek mee te nemen tijdens de behandeling of trainingen. Deze handdoek kunt u bijvoorbeeld plaatsen op de behandelbank of op de trainingsapparaten.