Toegankelijkheid

De snelste weg
naar de juiste zorg

Valpreventie

Een val heeft vaak grote gevolgen. Zeker voor ouderen. Bijna de helft van het aantal valongelukken gaat met letsel gepaard. Ouderen kunnen hierdoor hun zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen. Nu ouderen langer thuis blijven wonen, wordt goede voorlichting over valpreventie in de thuissituatie des te belangrijker.

Oorzaken

De oorzaken van valongelukken zijn in twee groepen te verdelen.

  • Lichamelijke of geestelijke oorzaken zijn onder andere: duizeligheid, slechte mobiliteit, verstoord evenwicht, zichtproblemen, dementie, verkeerd gebruik van medicijnen, psychische verwarring en angst om te vallen.
  • Een val kan ook veroorzaakt worden door producten (o.a. medicijnen, alcohol), hulpmiddelen (loophulpmiddelen, schoeisel) en de omgeving (vloeren, oneffenheden, kleedjes, natte vloeren, ontbreken van verlichting, onoverzichtelijk loopcircuit, gebrek aan goed geplaatste leuningen)

Gevolgen

Een val van een cliënt heeft vaak grote fysieke en mentale gevolgen. Het is een aanslag op de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en mobiliteit van de getroffene, tijdelijk of zelfs voorgoed. Naarmate een cliënt vaker valt, neemt deze functionele achteruitgang sterker toe.

Valpreventie

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel bij ouderen. Vallen kan veel impact hebben op de zelfredzaamheid van ouderen, en gevolgen het voor (langer) thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. Het doel van de Valpreventie training is dan ook het voorkomen van valincidenten bij thuiswonende ouderen. Daarnaast zijn de doelen het bewust worden van valgevaarlijke situaties, het verminderen van valangst en verbeteren van activiteitenniveau, mobiliteit en balans.

Kinderfysiotherapie

Medische fitness is trainen en actief blijven onder de deskundige begeleiding van een fysiotherapeut, zonder het massale van de sportschool, waarbij rekening wordt gehoudhe indicatie? Dan kan medische fitness uit uw aanvullende verzekering worden vergoed.

Valpreventieprogramma

Wilt u weten wat u zelf kunt doen om vallen te voorkomen? De fysiotherapeut kan u een valpreventieprogramma aanbieden.

Voelt u zich onzeker met het lopen of bewegen? Bent u het afgelopen jaar meer dan 1x gevallen? Wilt u graag weer actiever worden en daardoor beter voor uzelf kunnen zorgen? Dan is het valpreventieprogramma iets voor u!

Het valpreventieprogramma kan per fysiotherapiepraktijk verschillend zijn. Zo bestaat er het programma “In Balans” of het “OTAGO-oefenprogramma”. Een valprogramma is een effectief programma, waarbij u beenspierkracht, evenwicht en lenigheid oefent. Oefeningen die belangrijk zijn om zelfstandig te blijven wonen, op visite te gaan en hobby’s uit te voeren.

U leert door eenvoudige oefeningen uw evenwicht, kracht en soepelheid te verbeteren en te onderhouden. Daarnaast volgt u een wandelprogramma op eigen tempo, om zo uw conditie te verbeteren en te onderhouden.

Met het Valpreventieprogramma:

  • vermindert u kans op vallen met 30-50%
  • bent u minder bezorgd om te vallen
  • verbetert uw kracht en de balans
  • wordt u gestimuleerd om meer te gaan bewegen.

Kijk hier voor meer informatie over het OTAGO-oefenprogramma.
Kijk hier voormeer informatie over het In Balans oefenprogramma

Informeer bij uw fysiotherapeut welk Valpreventieprogramma uw fysiotherapiepraktijk aanbiedt.