De snelste weg
naar de juiste zorg

ToP-kinderfysiotherapie

Het ToP programma ondersteunt u en uw vroeggeboren kind na ontslag uit het ziekenhuis. Met als doel dat u met plezier en zelfvertrouwen de vroege ontwikkeling van uw baby kunt begeleiden.

Waarom

U bent als ouder(s) de belangrijkste personen in het leven van uw kind. Daarom stimuleert men in
het ziekenhuis al vroeg de band tussen u en uw baby.
Lijfelijk contact en het begrijpen van de lichaamstaal van uw kind spelen daarbij een belangrijke
rol. Door huid op huid contact kan uw baby zich op een ontspannen manier hechten aan uw geur,
hartritme, stem en bewegingen.
Een vroeggeborene kan door zijn gedrag al laten weten waar hij/zij zich prettig bij voelt en hoe hij/
zij het liefst gesteund of getroost wil worden.
Een baby doet ook allerlei pogingen om grip te krijgen op wat er gebeurt, bijvoorbeeld door te
zuigen, iets vast te grijpen of door steun te zoeken met de voetjes.
Als u verteld wordt hoe u uw baby daarbij kunt helpen, geeft dat (voor beiden) veel voldoening en
plezier.
Veel ouders hebben het gevoel dat zij hun kind na thuiskomst opnieuw moeten leren kennen. Dat
is niet zo vreemd, want een vroeggeboren baby moet zich nog aanpassen aan de thuisomgeving.
Nu uw baby zich op temperatuur kan houden, voldoende drinkt en groeit, is hij/zij bovendien
meer gericht op zijn omgeving.
Uw baby zoekt naar een balans tussen zijn behoefte aan geborgenheid en het ontdekken van
de wereld om hem heen.
Verluieren, voeden, knuffelen, spelen, of uitgaan in de wandelwagen zijn gewone dagelijkse
bezigheden. Maar soms kunnen die gewone dingen vroeggeboren kinderen meer informatie
geven dan ze op dat moment aankunnen. Het komt dan ook vaak voor dat vroeggeboren baby’s
sneller schrikken of moeilijker te troosten zijn dan op tijd geboren baby’s. Het is ook mogelijk dat zij
meer moeite hebben om contact te maken, of om hun aandacht vast te houden.
Ouders van een vroeggeboren kind zijn vaak moe of gestrest na de vroeggeboorte van hun baby
en alles wat dat met zich meebracht. Dan kan het onvoorspelbare gedrag van hun baby veel extra
energie kosten. ToP steunt daarom de ouders in de thuissituatie: om de signalen van de baby te
leren (her-)kennen en er op een positieve manier op in te spelen.

Werkwijze

Het ToP programma sluit aan bij de manier waarop tijdens de couveuseperiode in steeds meer
ziekenhuizen wordt omgegaan met de behoeften van de vroeggeboren baby: de individuele
ontwikkelingsgerichte zorg.
ToP gaat niet uit van de problemen, maar van de mogelijkheden die uw kind heeft en de
pogingen die het doet om de wereld te verkennen en zich aan te passen.
Het doel van het programma is dat uw kind op een actieve en ontspannen manier deel kan
nemen aan de dingen die op dat moment belangrijk zijn voor hem/haar.
De kinderfysiotherapeut van het ziekenhuis vertelt u, voordat u met uw kind naar huis gaat, wat het
ToP programma inhoudt.
Het programma wordt uitgevoerd door een ervaren kinderfysiotherapeut, die bij u thuiskomt.
Zij of hij heeft een aanvullende opleiding gevolgd in het begrijpen van de ‘lichaamstaal’ van jonge
kinderen. Die lichaamstaal bestaat uit gedrag waarmee jonge kinderen hun interesses,
mogelijkheden en behoeftes aangeven.

Samen kijkt u naar het gedrag van uw baby:
waar is mijn kind aan toe, wat kan mijn kind zelf en wat doet het om dat te bereiken, waar heeft hij/zij
hulp bij nodig en hoe kan ik die hulp geven. Uw hulpvraag staat daarbij centraal.
De ondersteuning die gegeven wordt betreft dus geen vaste ‘oefeningen’ maar wordt bepaald door
de keuzes die passen bij u, uw kind en uw gezin.

Voor wie

Het ToP programma wordt aangeboden aan:

  • alle baby’s die geboren zijn vóór 32 weken zwangerschap en/of een geboortegewicht hebben onder de 1500 gram.
  • voorwaarde is dat uw kind verzekerd is en dat er een kinderfysiotherapeut in uw regio werkt die opgeleid is in het ToP programma.

Wanneer en hoe vaak

Het eerste huisbezoek vindt plaats in de eerste twee weken na ontslag. Het programma eindigt
rond het eerste levensjaar van uw kind. Het totale aantal huisbezoeken is 12 keer.
Alle afspraken worden in goed overleg met u gemaakt.

Kosten

Het programma is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. Er zijn daarom
geen kosten verbonden aan deelname.
Wij vragen u wel om gedurende de periode dat u ondersteuning krijgt enige vragenlijsten in te
vullen. Deze informatie wordt gebruikt om het ToP programma nog beter af te stemmen op de
behoeften van u en uw kind.

Lees hier meer informatie over ToP-kinderfysiotherapie.