Toegankelijkheid

De snelste weg
naar de juiste zorg

Corona revalidatie

Heeft u corona gehad en ervaart u nu nog veel klachten? U kunt zich aanmelden voor een behandeling gericht op het fysieke traject, voeding en mentale gevolgen die een corona-infectie kan hebben. Het programma is geschikt voor patiënten die thuis ziek zijn geweest en voor patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen.
Het herstellen van corona is complex en daarom werken wij intensief samen met een diëtiste, logopedist, ergotherapeut, psycholoog en specialistisch longverpleegkundige. Op de website van Chronisch ZorgNet vindt u meer informatie.