De snelste weg
naar de juiste zorg

Uw medicatiegegevens

Medicatiedossier

In uw medicatiedossier vindt u gegevens over uw medicijngebruik. Dit dossier gebruiken de apotheekmedewerkers om u advies te geven over het veilig nemen van medicijnen. In het dossier vindt u bijvoorbeeld:

  • persoonlijke gegevens, zoals uw naam en adres
  • uw actuele medicijngebruik
  • medicijnen die u in het verleden heeft gebruikt
  • mogelijke allergieën of overgevoeligheden voor medicijnen
  • eventuele ziektebeelden

Uw identiteit controleren

Omdat het belangrijk dat u medicijnen veilig kunt gebruiken, moeten we zeker weten dat u bent wie u zegt. Hiervoor hebben we minimaal de volledige naam en geboortedatum nodig en zo nodig het adres. Zo kunnen wij uw medicatiedossier vinden. Daarbij is uw privacy is erg belangrijk voor ons en is het goed om te weten dat alle apotheekmedewerkers een beroepsgeheim hebben.

Delen medicatiedossier

Wilt u weten welke gegevens in uw medicatiedossier staan? Of wilt u uw dossier delen met anderen, zoals bijvoorbeeld uw huisarts? Neem hiervoor contact op met uw apotheek. Wij kunnen de gegevens alleen met u of uw zorgverleners delen als u toestemming geeft. Bij het delen van de gegevens voldoen we aan de privacywetgeving.

Medicatiebewaking

Gaat u (nieuwe) medicijnen gebruiken? Het is belangrijk om te weten of u deze medicijnen zonder risico kunt gebruiken. Hierbij is medicatiebewaking van belang, dit is het controleren van de veiligheid van geneesmiddelen, combinaties van meerdere geneesmiddelen en of dit samen kan met andere aandoeningen die u heeft.

Hiervoor hebben wij toegang tot uw gegevens nodig. Bij uw gegevens staat bijvoorbeeld voor welke medicijnen u allergisch bent, welke aandoeningen u heeft en welke medicijnen u al gebruikt.

Wij kijken alleen naar uw gegevens als dit nodig is.

Uitwisseling gegevens

Uw apotheek kan belangrijke informatie over uw gezondheid delen met andere zorgaanbieders (bijv. uw huisarts, andere apotheken, ziekenhuis, etc). Maar zij mogen je medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is voor uw behandeling, en alleen als u dat goed vindt.

Vindt u het goed dat uw huisarts of apotheker uw gegevens uitwisselt met andere zorgverleners? Dan moet u beide partijen daarvoor toestemming geven. Zijn er meerdere apotheken die een medicatiedossier voor u bijhouden? Dan moet u elke apotheek afzonderlijk toestemming geven. Het geven van toestemming is geregeld via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Veel huisartsen, huisartsenposten en apotheken zijn aangesloten bij het LSP.
Om bij uw gegevens te kunnen moet u toestemming geven, dit kan op 3 manieren:

  1. Mondelinge toestemming, persoonlijk en direct in de apotheek. Mondelinge toestemming is rechtsgeldig.
  2. Digitale toestemming via de website Volgjezorg.nl/toestemming.
  3. Met een papieren toestemmingsformulier, te vinden op Volgjezorg.nl/toestemming. Deze kunt u invullen en afgeven in de apotheek.

Al toestemming gegeven?

Heeft u eerder uw toestemming geregeld met DigiD? Dan kunt u nagaan op de website https://www.volgjezorg.nl/toestemming of uw zorgverlener uw bericht heeft verwerkt. Kijk daarvoor bij Mijn statusoverzicht. U kunt op de website ook zien welke zorgverleners uw gegevens hebben opgevraagd.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? U kunt uw vragen bespreken met uw huisarts of apotheekmedewerker. U vindt ook meer informatie op de website volgjezorg.nl.

Opvragen aanvullende gegevens door de apotheek

Ontbreken er gegevens in uw dossier, bijvoorbeeld gegevens van medicatie die u vroeger heeft gebruikt? Dan vraagt de apotheek de missende gegevens op bij u en andere zorgverleners om te zorgen dat u medicijnen in de toekomst veilig kunt blijven gebruiken.

Verantwoordelijkheid patiënt

Zijn er wijzigingen in uw situatie, zoals bijvoorbeeld over de medicijnen die u gebruikt of ziektebeelden? Geef dit altijd direct door aan de apotheek. Alleen als uw gegevens correct en volledig zijn, kan de apotheker u het juiste advies geven. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens.