Toegankelijkheid

De snelste weg
naar de juiste zorg

De praktijk

Voor het maken van een afspraak kunt zich online, per mail of telefonisch aanmelden.

  • Online: vul ons inschrijfformulier in.
  • Telefonisch: op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag kunt u ons bellen tussen 08.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 010 2862475. Mocht er niemand beschikbaar zijn dan kunt u een bericht achterlaten of een e-mail sturen naar: [email protected].

Nadat wij uw ingevulde inschrijfformulier hebben ontvangen nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak in te plannen.

Intakegesprek

Tijdens de eerste afspraak gaan wij in gesprek over uw hulpvraag en bepalen we het verdere verloop van de behandeling. Daarnaast brengen we in kaart hoe bijvoorbeeld de sociale, motorische, spraak- en taalontwikkeling is verlopen of relevante gegevens. Aan het einde van het gesprek informeert onze logopedist u over het logopedisch onderzoek en het verloop van de verdere behandeling. Natuurlijk kunt u tijdens het gesprek vragen stellen aan onze logopedist.

Duur van de logopedie

Onze logopedisten behandelen uitsluitend op afspraak. De datum en het tijdstip wordt in overleg met u vastgesteld. De behandeling duur maximaal 30 minuten waarbij in het laatste deel van de behandeling het uitgevoerde huiswerk en de nieuwe oefeningen worden besproken. De indicatie van de hulpvraag is bepalend voor het aantal behandelingen. De ervaring leert dat structureel oefenen leidt tot een positief resultaat. Tijdens het behandeltraject blijven we met elkaar in gesprek over de voortgang.

Afmelden voor een afspraak

Bij verhindering dient de behandeling minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd door te bellen naar 010 2862475 of te mailen naar [email protected].

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Wij verzoeken u 24 uur van tevoren de afspraak telefonisch of per e-mail te annuleren. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. U moet dit dus zelf betalen. Het tarief voor de niet nagekomen afspraak bedraagt 80% van het bedrag dat door de NZa wordt geadviseerd en is bepaald op €39,00.

Vergoeding

Logopedische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket. De logopedist declareert gemaakte kosten direct bij uw zorgverzekeraar.