Toegankelijkheid

De snelste weg
naar de juiste zorg

Behandelingen en zorgaanbod

U kunt met uw kind voor uiteenlopende hulpvragen terecht bij de logopedist. U leest hier meer over de verschillende behandelgebieden. Wilt u vrijblijvend uw zorgvraag bespreken? Neem contact met ons op.

Taal

Blijft uw kind op taalgebied erg achter bij leeftijdsgenootjes? Merkt u bijvoorbeeld dat er sprake is van een kleine woordenschat of dat uw kind moeite heeft om woorden en zinnen te vormen? Het is belangrijk dat een vertraagde taalontwikkeling zo vroeg mogelijk wordt onderkend. De logopedist kan uw kind met oefeningen leren de taal beter te beheersen. En u kunt als ouder/verzorger adviseren en begeleiden in het stimuleren van de taalontwikkeling, zodat uw kind beter kan communiceren.

Wilt u meer lezen over logopedie en taal? Bezoek de website logopedie.nl.

Meertaligheid

Wordt uw kind meertalig opgevoed? Dan is het belangrijk dat u de taalontwikkeling van uw moedertaal, zoals woorden, zinnen en taalregels, van uw kind stimuleert. Dit kan op speelse wijze, bijvoorbeeld door het lezen van kinderboeken, het luisteren van kinderliedjes en het kijken van tekenfilms. Uw kind heeft de taalkundige vaardigheden van uw moedertaal namelijk nodig om een tweede taal goed toe te kunnen passen. Merkt u dat uw kind na een jaar moeite heeft met het toepassen van de Nederlandse taal? De logopedist kan uw kind helpen om de taalontwikkeling te bevorderen.

Spraak

Spreekt uw kind opvallend minder verstaanbaar dan leeftijdgenootjes? Dan kan het zich vaak minder goed uiten en uw kind wordt niet altijd door de omgeving goed begrepen. Wilt u samen met uw kind actief aan de slag met het verbeteren van de spraak? De logopedist kan u helpen.

Wilt u meer lezen over logopedie en spraak? Bezoek de website logopedie.nl.

Afwijkende mondgewoonten

Ademt u of uw kind altijd door de mond of slist u of uw kind? Dan spreken we binnen de logopedie van afwijkende mondgewoonten. Wanneer de tong niet op de juiste manier gebruikt wordt en daardoor de tanden vervormd, kunnen wij ook helpen. Door middel van oefeningen helpen wij u om de afwijkende mondgewoonten te verminderen. Ook kunnen wij u tips geven om uw kind het gebruik van een speen of duim af te leren. Bij problemen met de spieren van de kaak kunnen wij met oefeningen de functie helpen herstellen.

Wilt u meer lezen over logopedie en afwijkende mondgewoonten? Bezoek de website logopedie.nl.

Schisis

Schisis is een aangeboren afwijking in het gezicht; een spleet in de bovenlip, bovenkaak en/of het gehemelte.
Meestal ontstaat schisis door een combinatie van oorzaken. Het gezicht van een baby vormt zich in het begin van de zwangerschap. Verschillende delen van het gezicht groeien naar elkaar toe. Bij sommige baby’s sluit de bovenlip, de bovenkaak en/of het gehemelte niet helemaal. De spleet die hierdoor ontstaat heet schisis. Een groot aantal kinderen heeft moeite met duidelijk praten (een spraakstoornis). Verder komt het vrij vaak voor dat kinderen met schisis slecht horen en last hebben van oorontstekingen.

Wilt u meer lezen over logopedie en schisis? Bezoek de website logopedie.nl.

Lees- en spellingsproblemen

Heeft uw kind moeite met lezen en/of spellen? Door in een vroeg stadium een logopedist in te schakelen, kunnen de lees- en spellingsproblemen bij uw kind afnemen. Tijdens een behandeling werkt uw kind samen met de logopedist aan het verbeteren van de lees- en spellingvaardigheden. Uiteraard werken wij samen met u als ouder(s)/verzorger(s) en de school van het kind. Ook houden we rekening met de totale ontwikkeling van uw kind en eventueel bijkomende problemen.

Wilt u meer lezen over logopedie en lees- en spellingsproblemen? Bezoek de website logopedie.nl.

Stemproblemen

Uw stem heeft u nodig om met anderen te kunnen praten. Heeft u of uw kind stemproblemen? Mogelijk herkent u één van de volgende klachten:

  • Stemklachten of keelpijn door teveel praten of zingen.
  • Aan het einde van de dag erg moe zijn.
  • Kriebel in de keel of een slijmpropje dat niet met slikken weggaat.
  • Keelpijn of het gevoel van een branderige of dichtgesnoerde keel.
  • Een hese of schorre stem. Of dat de stem zomaar wegvalt.

Onze logopedisten kunnen u of uw kind helpen bij stemproblemen door middel van:

  • Een goede lichaamshouding, ademhaling en ontspanning om uw stem goed te gebruiken.
  • Massages en oefeningen om de spieren nodig voor stemgeving optimaal te gebruiken.
  • Advies voor voldoende rust voor uw stem. De logopedist kijkt dan ook naar uw arbeidsomstandigheden, zoals de akoestiek en omgevingslawaai.

Wilt u meer lezen over logopedie en stemproblemen? Bezoek de website logopedie.nl.