De snelste weg
naar de juiste zorg

De praktijk

In fysiotherapiepraktijk Beverwaard staan wij voor het leveren van de best mogelijke zorg aan u.
U kunt rekenen op deskundig advies, hulp en begeleiding van onze fysiotherapeuten.

Afspraak maken

Om een afspraak te maken, kunt u ons mailen via [email protected]. Ook zijn wij op werkdagen van 8:30-13:00 uur telefonisch bereikbaar. Bent u eerder of later in de gelegenheid te bellen, dan is de kans groot dat onze therapeuten aan het behandelen zijn. U kunt dan een voicemail inspreken, zodat wij u zo snel mogelijk terug kunnen bellen om een afspraak te maken.

Intakegesprek

Nadat u zich heeft ingeschreven/aangemeld, plannen wij een intakegesprek met u in. Tijdens dit gesprek stelt onze fysiotherapeut verschillende vragen om te kijken wat uw klachten zijn en welke behandeling daarbij past. Onze fysiotherapeut stelt onder andere de volgende vragen:

  • Waar heeft u last van?
  • Sinds wanneer heeft u deze klachten?
  • Weet u zelf wat de oorzaak kan zijn?
  • Heeft u zelf iets gedaan om de klachten te verminderen?
  • Wat verwacht u van de fysiotherapeut?

Ook wil onze fysiotherapeut graag weten wat voor werk u doet, of u sport en wat u doet om te ontspannen.

Tijdens het intakegesprek doet onze fysiotherapeut meestal lichamelijk onderzoek. Op basis van uw antwoorden en het lichamelijk onderzoek stellen we samen met u een behandelovereenkomst op. Zo weet u wat u kunt verwachten van onze fysiotherapeut en wat u zelf moet doen. Bijvoorbeeld het doen van bepaalde oefeningen thuis.

U ondertekent tijdens het intakegesprek de behandelovereenkomst. Zonder ondertekende overeenkomst kunnen wij u niet behandelen.

Afspraak afzeggen of wijzigen

U dient een gemaakte afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen of te wijzigen. Zegt u de afspraak niet of te laat af? Dan zijn wij genoodzaakt de kosten van de behandeling bij u in rekening te brengen. Deze kosten vergoedt de verzekeraar NIET.

In het weekend kunt u uw afspraak voor maandag afzeggen door gebruik te maken van het contactformulier op onze website.

Tarieven

Wij declareren behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Bent u niet (voldoende) aanvullend verzekerd, of bent u te laat met het afzeggen van uw afspraak? Dan dient u de behandeling of de niet nagekomen afsprakentarief zelf te betalen. U betaalt de behandeling direct met PIN.

Bij de eerste afspraak brengen wij een ander tarief in rekening in verband met intakegesprek, screening en onderzoek. Voor kinderen tot 18 jaar is er geen aanvullende verzekering nodig. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Huisregels

Onze Zovida gezondheidscentra hanteren een aantal algemene huisregels om het bezoek aan het centrum voor iedereen zo fijn mogelijk te houden. Aanvullend zijn er een aantal aanvullende huisregels welke specifiek gelden voor de fysiotherapie.

Kwaliteitsbeleid

Onze fysiotherapeuten hechten veel waarde aan de kwaliteit van zorg die zij leveren. Wij zijn hiervoor aangesloten bij een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken.

Daarnaast zijn de fysiotherapiepraktijken van Zovida aangesloten bij verschillende netwerken om onze kwaliteit en maatschappelijke betrokkenheid te bevorderen.

Klik hier voor meer informatie over ons kwaliteitsbeleid en netwerken.

Klanttevredenheid

Het kan zijn dat u een verzoek ontvangt via de mail om een vragenlijst van Qualiview in te vullen voor ons. U wordt hiervoor benaderd, als u onlangs een behandeling heeft gehad, of binnenkort heeft. Wij willen graag weten hoe u de behandeling heeft ervaren (klantervaringsonderzoek) of hoe uw zorgtraject vordert (behandelresultaten onderzoek). Zo kan de behandelaar zijn zorgverlening voor u optimaliseren.

Het invullen van de vragenlijst duurt slechts enkele minuten. Als u klaar bent, verstuurt u de antwoorden eenvoudig door op ‘verzenden’ te klikken. Alle gegevens wordt anoniem verzameld en komen zonder naam bij de betreffende zorgorganisatie terecht. Uw gegevens zijn niet te herleiden en hebben dan ook geen invloed op het zorgtraject. Anoniem is dus echt anoniem; bij ons en bij uw behandelaar. Wij geloven namelijk dat dit de beste manier is om eerlijke feedback te krijgen.

Deelname is niet verplicht, maar wordt zeer gewaardeerd. Want hoe meer mensen aan het onderzoek deelnemen, hoe betrouwbaarder de uitkomsten. En daar heeft u ook weer profijt van. Want uw medewerking geeft ons handvatten om de zorg voor u te verbeteren.

Klik hier voor meer informatie.

Administratieve gegevens Zovida Fysiotherapie Beverwaard

Rekeningnummer:
IBAN: NL90INGB0663469961

Kamer van Koophandel registratie:
70141592