De snelste weg
naar de juiste zorg

Agressieprotocol

Omgaan met agressie

Helaas krijgt ook de huisartsenpraktijk tegenwoordig steeds vaker te maken met agressie. Het gaat dan om schreeuwen, schelden, beledigen, bedreigen, fysieke agressie en het toebrengen van vernielingen.

Wanneer u zich ziek voelt of wanneer een dierbare ziek is bent u misschien wat ongeduldig en sneller boos. Dat begrijpen wij heel goed. Wij werken elke dag met en voor zieke mensen. Het helpt ons beter als u niet boos wordt, maar uitlegt waarom u zich zorgen maakt of iets sneller geregeld wil hebben dan wij kunnen leveren. Wij kunnen dan met u meedenken naar de beste oplossing. Maar ook wij zijn mensen en kunnen als hulpverlener fouten maken. Als er dingen mislopen of als u het niet eens bent met de aangeboden zorg, dan moet daarover gesproken worden. Dat is in uw belang maar ook in dat van ons. Wij kunnen ervan leren.

Een wederzijds respectvolle relatie tussen patiënten en hulpverleners achten wij van het grootste belang om u de beste kwaliteit zorg te kunnen leveren.

Spreek daarom u onvrede of boosheid altijd tijdig uit, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Agressief gedrag is voor ons onacceptabel!

Agressie, op welke manier dan ook, accepteren wij niet. Alle voorvallen waarbij medewerkers zich beledigd of bedreigd voelen, worden op papier vastgelegd en besproken. In onze praktijk heeft een patiënt vaak als eerste met de doktersassistente te maken, hetzij aan de telefoon, hetzij aan de balie. Zij is meestal de eerste die beledigingen of bedreigingen te horen krijgt. De huisarts wordt hiervan op de hoogte gesteld en zal beoordelen welke maatregelen genomen moeten worden.

Dit kan betekenen dat er van de betreffende patiënt excuses verlangd worden of dat er besloten wordt hem of haar niet langer als patiënt te accepteren.

Dit laatste gebeurt wanneer iemand steeds opnieuw de fout ingaat of als er zeer ernstige bedreigingen plaatsvinden al dan niet met lichamelijk geweld of vernielingen.
Wij doen in dat geval dan ook altijd aangifte doen bij de politie.