Toegankelijkheid

De snelste weg
naar de juiste zorg

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur geeft dagelijkse leiding aan Stichting Zovida en is verantwoordelijk voor de strategie en het beleid.

Raad van Bestuur:

Dhr. R.M. Baljon, MSMBestuurder