De snelste weg
naar de juiste zorg

Cliëntenraad

De Cliëntenraad (CR) zet zich in voor de belangen van cliënten en patiënten van onze huisartsenpraktijken, apotheken, fysiotherapie en logopedie. Om een bijdrage te leveren aan goede zorg- en dienstverlening adviseert de CR het bestuur van Zovida over het beleid en de dagelijkse gang van zaken. Met de CR geeft Zovida bovendien invulling aan de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Hoe komt u in contact met de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad staat voor u klaar met informatie en advies over de zorg en de rechten die u heeft als cliënt of patiënt van Zovida. U kunt laagdrempelig in contact komen met de Cliëntenraad via: [email protected].

Leden van de Cliëntenraad:

NaamFunctie
A. van ArkelVoorzitter
F. LugtenburgVicevoorzitter
H. van LangerakSecretaris en penningmeester
I. FortesLid
L. FortesLid
P. ReijngoudLid
R. SchiemanLid
Cliëntenraad Zovida - 2024

Reglementen Cliëntenraad

Jaarverslagen Cliëntenraad