Toegankelijkheid
Google Translate

De website wordt vertaald door Google Translate. De vertalingen zijn niet altijd correct.

De snelste weg
naar de juiste zorg

Ons team

Huisartsen

Als patiënt van ons gezondheidscentrum Rotterdam Noord heeft u een (eigen) huisarts. Bij uw huisarts kunt u terecht met uw gezondheidsklachten. De huisarts houdt zich aan geldende richtlijnen en beslist samen met u wat de beste manier is om uw zorgvraag op te pakken. Mogelijk wordt u door een andere zorgverlener of waarnemend huisarts geholpen, dit is afhankelijk van de zorgvraag.

A. de Boer

Huisarts

Aanwezig: maandag, donderdag en vrijdag

BIG nummer: 39059215801

S. van Doorn

Waarnemend huisarts

Aanwezig: Dinsdag, woensdag en vrijdag

BIG nummer: 29910828501

Doktersassistenten

De doktersassistent is het eerste aanspreekpunt voor u als patiënt. Bij een zorgvraag zal de doktersassistent op basis van triage en in overleg met u bepalen welke hulp er wanneer nodig is. Naast de administratie- en baliewerkzaamheden kunt u bij de doktersassistent terecht voor kleine medische handelingen.

Anissa

Doktersassistente

Chahida

Doktersassistente

Ibtissam

Doktersassistente

Jamie

Doktersassistente

Praktijkondersteuners

De praktijkondersteuner (kortweg POH genoemd) werkt zelfstandig onder verantwoordelijkheid van en in overleg met uw huisarts. Er zijn verschillende soorten praktijkondersteuners. Onze POH hebben eigen spreekuren en kunnen u als patiënt begeleiden in chronische aandoeningen, zoals diabetes (POH-Somatiek) of bij psychische problemen (POH-GGZ).

Anissa

POH Somatiek in opleiding

Aanwezig: Maandag, dinsdag

Verpleegkundig specialisten

De verpleegkundig specialist (ook wel VS genoemd) neemt spreekuren van de huisarts over met oog voor verpleegkundige werkzaamheden. De VS geeft medische voorlichting en schrijft, als het nodig, is een recept voor medicatie uit. Ook kan de VS u doorverwijzen naar een andere zorgverlener of medisch specialist. Indien nodig overlegt de VS met de huisarts.

L. Hasekamp

Verpleegkundig specialist

Aanwezig: dinsdag, woensdag en donderdag

BIG nummer: 69000151130

Praktijkmanager

De praktijkmanager in de huisartsenpraktijk ontlast de huisarts in managementtaken en allerhande praktische zaken en situaties die zich voordoen in de praktijk. Van personeelsbeleid tot rooster en planning, en van beheer van budgetten tot het certificeringstraject voor praktijkaccreditatie.

Stagiaires

In onze praktijk zijn ook regelmatig stagiaires aanwezig. De stagiaires lopen stage in de praktijk ten behoeve van hun opleiding en werken onder supervisie van een gediplomeerde medewerker.