De snelste weg
naar de juiste zorg

Zovida O&I

De toenemende druk op de eerstelijnszorg maakt het noodzakelijk om gezondheidszorg zo slim mogelijk te leveren. Vandaag en morgen. Door processen en ketensamenwerking te stroomlijnen, geven wij lokale zorgkracht de ruimte om te bloeien. Het servicecentrum van Zovida O&I (organisatie & infrastructuur) zorgt ervoor dat zorgprofessionals zich maximaal kunnen richten op hun primaire taak. Dat doen we voor mensen in onze eigen gezondheidscentra, maar ook voor zorgprofessionals in andere eerstelijnszorgorganisaties.

Zovida O&I neemt de volgende ondersteunende werkzaamheden uit handen:

 • Financiële administratie
 • Salarisadministratie
 • Facilitaire zaken
 • Personeel & Organisatie

Financiële administratie

Goede zorg draait natuurlijk om de patiënt, maar ook in de eerstelijnszorg speelt geld een belangrijke rol. Door eisen van de overheid en de zorgverzekeraars worden marktwerking en goed ondernemerschap steeds belangrijker. Een solide financiële administratie is daarbij onmisbaar, niet in de laatste plaats omdat de financiële risico’s alleen maar zijn toegenomen. Als eerstelijnszorgorganisatie is het daarom van belang continu op de hoogte te zijn van de eigen liquiditeit en de financiële positie. Onder meer door een exploitatie- en liquiditeitsbegroting op te stellen maakt Zovida O&I vooraf kosten en opbrengsten inzichtelijk voor jullie organisatie. Dat levert rust en de mogelijkheid om tijdig maatregelen te treffen, mocht dat nodig zijn.

Zovida O&I helpt bij het beheersen van risico’s en gezond maken of houden van rendement aan de hand van de volgende elementen:

 • Een goed ingerichte administratieve organisatie en interne controle (AO/IC), met een heldere scheiding tussen beschikkende, uitvoerende, registrerende en controlerende functies.
 • Het bepalen van een logische financiële structuur met een verantwoorde verhouding tussen korte en lange termijn financiering, het bepalen van beleid met betrekking tot overschotten en tekorten in de liquiditeit en het maken van afspraken over  beleggingsvraagstukken.
 • Tijdige en adequate informatie voor de verschillende onderdelen van de organisatie.

Contractbeheer

Binnen de eerstelijnszorg is het sluiten van contracten met zorgverzekeraars aan de orde van de dag. Zovida O&I levert logistieke, administratieve en inhoudelijke expertise bij het contracteren van de huisartsenzorg, integrale zorg, apotheken, logopedisten en fysiotherapeuten. Vanzelfsprekend betrekken we jullie als zorgprofessionals daarbij. Ook ondersteunen wij de facturatie-afdeling bij het beantwoorden van vragen over de contractering van zorgverzekeraars.

Administratieve ondersteuning

Vertrouw op Zovida O&I als het aanspreekpunt voor vragen over Vecozo (communicatiepunt voor de zorg) en het aanvragen van certificaten. Bovendien verzorgen wij administratieve ondersteuning voor AGB-Registraties in Vektis.

Planning & Control

Voor de zorg is het een groot voordeel dat steeds meer zorgverleners een samenwerkingsverband aangaan, maar op financieel gebied brengt dit risico’s met zich mee. Om deze risico’s goed in kaart te brengen en tijdig maatregelen te treffen, heeft Zovida O&I een uitgebreide rapportage-aanpak ontwikkeld. De rapportages zijn gekoppeld aan informatiesystemen zoals Medicom, Pharmacom en Fysiomanager om direct inzicht te hebben in de verrichtingen. Daarnaast zijn er koppelingen met financiële systemen, zoals AFAS en Exact.

Declaratieverkeer

Voor het verzorgen van patiënten- en debiteurenadministraties werken de medewerkers van Zovida O&I samen met VIP Calculus. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Controleren of patiënten verzekeringsgerechtigd zijn;
 • Afhandelen van (elektronische) declaraties;
 • Afhandelen van patiëntendeclaraties;
 • Verzorgen van mailings richting patiënten, bijvoorbeeld tijdens de griepcampagne;
 • Contact onderhouden met zorgverleners, maatschappen en centra;
 • Telefonisch te woord staan van mensen die bellen met niet-medische vragen.

Salarisadministratie

De salarisadministratie van Zovida O&I verzorgt de salarisverwerking voor de medewerkers van aangesloten organisaties. Alle salarisdocumenten zijn via ons salarisadministratiesysteem digitaal te raadplegen: van salarisstroken en betaalbestanden, tot arbeidsovereenkomsten en andere salarisdocumenten. Ook hebben alle medewerkers direct toegang tot hun eigen digitale personeelsdossier. Ze kunnen zelf hun salarisstroken en jaaropgaven online inzien. Het verzenden van salarisstroken per e-mail of per post behoort daardoor tot het verleden. Overige aspecten van de salarisadministratie zoals aangifte loonheffing, aangifte pensioenfonds, volgen loonontwikkeling conform de desbetreffende cao, worden eveneens door de salarisadministratie gedaan.

Facilitaire zaken

De facilitaire dienst van Zovida O&I richt zich voornamelijk op kwaliteit en toekomstbestendige begeleiding. Voor een goed functionerend gebouw is het belangrijk dat de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden tijdig worden uitgevoerd. De regie van het onderhoud wordt door de facilitaire dienst gedaan. De werkzaamheden in grote lijnen:

 • Onderhoud van het vastgoed;
 • Onderhoud van de installaties zoals alarm, lucht/airco en CV;
 • Begeleiden van verbouwingswerkzaamheden;
 • Begeleiden van nieuwbouwprojecten;
 • Plannen van esthetische verbouwingen;
 • Inschatten van de benodigde aanpassingen binnen in de praktijk;
 • Onderhoudsplannen;
 • Begeleiden van medewerkers met vragen;
 • Aansturen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

Personeel & Organisatie

Mensen maken de zorg. Goede ondersteuning op het gebied van personeel en organisatie kan het verschil maken voor de medewerkers. De afdeling P&O fungeert als vraagbaak, geeft advies, begeleidt en bemiddelt. Denk hierbij aan advisering en ondersteuning op het gebied van arbeidsvoorwaarden, functioneringsgesprekken, beoordelingen, opleidingen, werving- en selectievraagstukken en ontslagprocedures.

Met de hoge werkdruk in de eerste lijn ligt verzuim op de loer. Door het onderhouden van contacten met bijvoorbeeld de arbodienst en het UWV en met het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden, levert de afdeling P&O een belangrijke bijdrage aan het verlagen van ziekteverzuim. Verder houdt de afdeling P&O zich bezig met:

 • Opstellen van personeelsbeleid;
 • Bewaken van aflopende contracten;
 • Opstellen van diverse overeenkomsten zoals arbeids-, lease- en scholingsovereenkomsten;
 • Voeren van exitgesprekken;
 • Administreren en beheren van personeelsdossiers;
 • Maken van (bulk)waarneemovereenkomsten voor waarnemende huisartsen;
 • Aanvragen/afmelden van medewerkers-accounts;
 • Aanvragen UZI-passen;
 • Aanvragen subsidies bij diverse instanties.

Externe opdrachtgevers

De kwaliteit van onze dienstverlening is ook buiten Zovida niet onopgemerkt gebleven. Al vele jaren leveren wij aan een groeiend aantal externe opdrachtgevers in en buiten Rotterdam diensten op het terrein van:

 • Financiële administratie
 • Salarisadministratie
 • Facilitaire zaken
 • Personeel & Organisatie
 • Projectondersteuning

Contact

Adres:
Zovida O&I
Cypresbaan 7
Capelle aan den IJssel

Tel.: 010 – 421 47 12
Fax.: 010 – 455 08 54

IBAN: NL12INGB0667638679

Facturen

Mail je facturen naar [email protected]