De snelste weg
naar de juiste zorg

Zovida draagt bij aan mogelijk maken financiering voor thuiswonende kwetsbare ouderen

Zovida heeft vanuit Gezondheidscentrum Ommoord een bijdrage kunnen leveren om structurele financiering voor (zeer) kwetsbare zelfstandig wonende ouderen mogelijk te maken.